POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności (zgodna z RODO)

(Procedura Ochrony Danych Osobowych w youngarts.pl) obowiązuje od 13 sierpnia 2020 r.

youngarts.pl (dalej: Serwis) dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z serwisu. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych w trakcie korzystania z portalu youngarts.pl, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o dane osobowe i prawa naszych użytkowników i jest zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Young Arts ul. Batorego 27/26, 38-400 Krosno (dalej: Fundacja). W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem maila: hello@youngarts.pl

Jakie dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane przez serwis youngarts.pl?

Korzystający z portalu youngarts.pl pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują by podać nam swoje dane (np. adres email lub numer telefonu). Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Pobranie wejściówek/biletów na koncerty/wydarzenia organizowane przez Fundację wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające kontakt mailowy oraz telefoniczny. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane do przesyłania wiadomości oraz wystawiania drogą elektroniczną wejściówek/biletów na koncerty/wydarzenia organizowane przez Fundację.

Jakie dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane przez Fundację

Fundacja przetwarza dane osobowe w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usługi zawarcia umowy z Użytkownikiem Serwisu w celu wystawiania drogą elektroniczną wejściówek/biletów na koncerty/wydarzenia organizowane przez Fundację. W przypadku, gdy Użytkownik jest dzieckiem, niezbędne jest udzielenie zgody opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych dziecka w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.

Zakres danych jest zgodny z Formularzem Zgłoszeniowym, wypełnianym za pośrednictwem Serwisu.

W jaki sposób chronione są informacje?

Formularz wypełniany przez użytkownika w trakcie wysyłania wiadomości realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Informacje przechowywane są i przetwarzane przez youngarts.pl oraz google.dysk z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Czy podane informacje osobiste są udostępniane innym podmiotom?

W celu zrealizowania zamówienia Twoje dane teleadresowe są udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

Każdy z ww. odbiorców, został wybrany z należytą starannością pod kątem posiadanego zaufania na rynku, posługiwania się bezpiecznymi protokołami, a dodatkowo firmy te są związane z youngarts.pl osobnym porozumieniem (umowa, regulamin) dotyczącym ochrony danych powierzonych.

Gromadzone dane teleadresowe nie będą przekazywane ani sprzedawane żadnym innym podmiotom czy osobom fizycznym niż wyżej wymienione.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Udostępnione dane osobowe (adres email, numer telefonu jeśli użytkownik Serwisu zdecyduje się na jego pozostawienie) są przechowywane przez okres maksymalnie 3 tygodni od czasu zakończenia realizacji wydarzenia, na które Użytkownik pobrał wejściówkę/bilet.

Dane osobowe niezalogowanych użytkowników Serwisu przechowywane będą przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez Fundację z plików cookies można znaleźć poniżej w części Polityka prywatności dotycząca ciasteczek.

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku, w tym prawo do „bycia zapomnianym”.

youngarts.pl umożliwia każdemu kto zostawił swój adres e-mail na wypisanie się z listy mailingowej (link w każdej wiadomości) po upływie okresu, na który przewidziane jest przechowywanie udostępnionych danych osobowych (3 tygodnie). Jest to również możliwe poprzez wysłanie maila na adres: hello@youngarts.pl

Prawo do cofnięcia zgody

Osoba, której dane osobowe zostały udostępnione ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliła w momencie zapisywania się na newsletter.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Osoba, której dane osobowe zostały udostępnione ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania jej danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Fundacja przetwarza te dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Fundacji, np. w związku z oferowaniem produktów, prowadzeniem statystyk, a także badaniem satysfakcji.

Rezygnacja z otrzymywania wiadomości e-mail oraz otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów będzie oznaczać sprzeciw osoby, której dane osobowe zostały udostępnione na przetwarzanie jej danych osobowych, w tym profilowanie w tych celach. Podstawa prawna: art. 21 RODO

Wszystkie żądania dotyczące wglądu, poprawiania, usuwania, prawo do wniesienia sprzeciwu zostaną wykonane niezwłocznie, a w przypadku wydłużenia czasu reakcji (ponad 48 godzin) z powodów technicznych, Osoba, której dane osobowe zostały udostępnione  zostanie powiadomiona o tym.

W przypadku, uznania przez osobę, której dane osobowe zostały udostępnione, iż ww. rozwiązania są niewystarczające, prosimy o pisemną informacje na adres Fundacja Young Arts ul. Batorego 27/26, 38-400 Krosno. Dane zbierane w trakcie korespondencji będą wykorzystywane wyłącznie do odpowiedzi na zadane pytania.

Polityka prywatności dotycząca ciasteczek

Poniższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska. Źródło: https://wszystkoociasteczkach.pl/

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: Fundacja Young Arts ul. Batorego 27/26, 38-400 Krosno.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem https://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zmiany w Polityce Prywatności

Stosownie do potrzeb Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień w Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia zostaną zamieszczenie na stronie youngarts.pl