Uczyłbym dzieci muzyki, fizyki, filozofii, ale w szczególności muzyki, dla wzorców w muzyce i wszelkich sztuk, które są kluczowe w uczeniu się.

Platon

Wszyscy dostrzegamy jak wielkie korzyści przynosi edukacja muzyczna. Nauka gry na instrumencie podnosi zdolności postrzegania przestrzennego i zwiększa IQ osoby wdrażającej się w tajniki instrumentalistyki. Niewiele osób wie, jak wielkie znaczenie dla nauki czytania ma muzyka. Zwiększa ona wrażliwość na najmniejsze cząstki mowy (fonemy), których postrzeganie jest kluczowe dla czerpania przyjemności z lektury. Z pomocą edukacji muzycznej dzieci czytają częściej i efektywniej.

Znany krytyk muzyczny Jerzy Waldorff twierdził: „Muzyka łagodzi obyczaje”. Potrzeba było kilku dekad aby udowodnić to naukowo. Przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych badania udowodniły, że uczniowie uczestniczący w zajęciach muzycznych wykazują mniejsze skłonności do zachowań agresywnych i używania środków odurzających. Ta grupa młodych ludzi wypada także najlepiej na testach kończących ich ogólną edukację.

Dorosłe osoby zapytane w ankiecie, jaki jest wpływ edukacji w zakresie muzycznym na ich rodziny stwierdziło, że muzyka ma duże znaczenie dla integracji wewnętrznej rodzin oraz ma siłę spajania poczucia wspólnoty.

Analizując te przykłady łatwo możemy dostrzec jak ważną rolę w całym procesie edukacji ma muzyka.